top of page

Adea´s Hjemmehjelpstjenster

Vårt verdigrunnlag er oppsummert i uttrykket ”for en bedre hverdag”. Dette er verdier som ikke kun fokuserer på egen verdiskaping, men som søker å bidra til en bedre hverdag for alle våre kunder. 

Hjelpende hender
  • Tilbud om praktisk hjelp og pleie i hjemmet hos våre kunder

  • Tjenester som gjør at du fortsatt kan bo hjemme hos deg selv

  • Et supplement elleralternativ til tjenestetilbudet fra det offentlige

  • Vi er en tilrettelegger for den enkeltes mulighet til egenomsorg

  • Vi er en pålitelig hjemmetjeneste som gir trygghet i hverdagen!

  • Du selv kan bestemme hvem som skal levere din hjemmehjelp!

  • Vår kompetanse og erfaring gir våre kunder kvalitet og omsorg.

  • Som kunde får en fast person, faste dager og avtalt tid for oppmøte.

Vi skal være empatiske, personlige, kompetente, samvittighetsfulle og respektfulle.

Kompetanse

Vi skal være empatiske, personlige, kompetente, samvittighetsfulle og respektfulle. Adea sin stab har mange års erfaring og kompetanse i omsorg- og renholdsbransjen.

Trivsel

Adea AS sin fokusering på motivasjon og trivsel blant ansatte er av vesentlig betydning både med henblikk på reduksjon av sykefravær og turnover.

Kvalitet

Våre kvalitets ansvarlige passer på alle kundeforhold og kan bistå med opplæring og kursing, samt revisjoner og den løpende kontakt med myndigheter.

Stabilitet

Profesjonelle planleggingsverktøy samt dyktige medarbeidere gjør oss i stand til å håndtere både store og mindre arbeidsoppgaver.

bottom of page